Thursday, April 4, 2013

Ժան-Պոլ Սարտր «Ճանճերը»

Հատվածներ

1. Թագավորը պետք է ունենա նույն այն հուշերը, ինչ ունեն նրա հպատակները:
2. Աստվածների և արքաների ցավատանջ գաղտնիքը՝ այն, որ մարդիկի ազատ են: Նրանք ազատ են: Դու այդ գիտես, իսկ նրանք չգիտեն:
3. Ո՞վ եմ ես, եթե ոչ այն վախը, որ ներշնչում եմ ուրիշներին:
4. Ոչ ոք իրավունք չունի ,-լինի թեկուզ աստված,- խաբուսիկ հույս տալու նրանց, ովքեր տառապում են:

5. Ամենաստորը բոլոր մարդասպաններից նա է, ով խղճի խայթ ունի:
6. Այն ոճիրը, որի ծանրության տակ ոճրագործն ի վիճակի չէ դիմանալ, ոճիր է առանց ոճրագործի:
7. Դուք ինձ չեք կարող ո՛չ պատժել, ո՛չ խղճալ. Ահա թե ինչու ես ձեզ վախ եմ ներշնչում:
8.  Ազատ մարդը նման է քոսոտ ոչխարի` ոչխարների հոտի մեջ: Նա կվարակի ողջ հոտը:

0 comments:

Post a Comment

 
© 2013 Հեռադիտակ | Designed by Making Different | Provided by All Tech Buzz | Powered by Blogger | Edited By Logic